Bruggen

In het geval er een tand of kies in zijn geheel verloren is gegaan, bestaat de mogelijkheid om de ruimte die hierdoor is ontstaan op te vullen met een brug.

In de praktijk houdt dit in, dat de tanden of kiezen die de ontstane ruimte begrenzen, worden geslepen en als pijler fungeren voor de te vervaardigen restauratie. Indien er sprake is van zo’n tandvervanging maar meerdere tanden of kiezen ontbreken, kunnen er tot veertiendelige bruggen worden vervaardigd. Wat belangrijk is voor de duurzaamheid van zo’n restauratie is dat er wel voldoende pijlers aanwezig zijn in de mond waar de definitieve brug op vastgezet kan worden. De materiaalkeuze voor zo’n restauratie komt overeen met die van een kroon.