Etsbruggen

Indien er een tand of kies ontbreekt, kan worden gekozen om deze te vervangen met een etsbrug. Dit is een restauratie, die op het laboratorium wordt vervaardigd en bestaat uit één tand met twee metalen plaatjes die wordt bevestigd aan de achterzijde van de twee aangrenzende tanden of kiezen.

In sommige gevallen kunnen hier ook twee tanden of kiezen mee worden vervangen. Dit is afhankelijk van de situatie in de mond en wordt door de behandelende tandarts beoordeeld. De keuze om over te gaan tot de vervaardiging van een etsbrug kan te maken hebben met de leeftijd van de patiënt. Indien een gebit nog niet is volgroeid, is een etsbrug een ideale oplossing.