Implantaat kronen en bruggen

In het geval er in de mond een tand of kies ontbreekt omdat deze verloren is gegaan of door een trauma niet meer in de mond aanwezig is, kan worden gekozen om deze te vervangen door een implantaat.

Een implantaat is een titanium kunstwortel die in de kaak wordt geschroefd waarop na een periode van ongeveer vier maanden na het implanteren weer een kroon bevestigd kan worden. Indien er meerdere implantaten geplaatst worden in de mond, worden hier ook bruggen op bevestigd. Een groot voordeel van een implantaat is dat de natuurlijke elementen die nog wel in de mond aanwezig zijn, niet worden geslepen om een brug te bevestigen. Zo blijft het eigen tandweefsel onbeschadigd wat de duurzaamheid van het eigen gebit ten goede komt. Voor het plaatsen van een implantaat wordt veelal doorverwezen naar een implantoloog of kaakchirurg. De bevestiging van een kroon of brug op implantaten kan op twee manieren: cementeren of schroeven.

Tegenwoordig worden veel kronen of bruggen geschroefd in de mond met als groot voordeel dat de restauratie altijd uit de mond verwijderd kan worden om deze met regelmaat buiten de mond goed schoon te maken. Het goed reinigen van een kroon of brug op implantaten is van groot belang om te voorkomen dat een implantaat na enige tijd verloren gaat. Het materiaal van de kronen en bruggen op implantaten is metaal/keramiek of opgebakken zirkonium.